کارتون باب اسفنجی دوبله؛ این قسمت شغل جدید باب اسفنجی

به گزارش اقتصادآنلاین، در این قسمت کارتون باب اسفنجی دوبله، باب فکر می کند که خرچنگ او را اخراج کرده است و به دنبال شغل جدید می گردد اما از همه کارها اخراج می شود تا به یک موسسه تبلیغاتی می رود و فکر می کند قرار است بازیگر شود اما…


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/689369-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8Cباب اسفنجی فکر می کند قرار است بازیگر شود اما…