کارگران پالایشگاه‌های استرالیا به اعتصاب خود ادامه دادندیک اتحادیه کارگری در استرالیا برای دومین روز متوالی به توقف 24 ساعته فعالیت پالایشگاه‌های گاز طبیعی مایع (LNG) شورون در غرب این کشور ادامه داد و باعث افزایش عدم اطمینان در مورد عرضه جهانی این محصول شد.


منبع: https://tn.ai/2957986