کار کرایه ماشین ساعتی / پراید 300 هزار تومان آمد!

کار به اجاره ساعتی خودرو رسید / پراید ۳۰۰ هزار تومان!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به دلیل گرانی، بسیاری از مردم حتی نمی توانند خودروهای بومی مانند پراید را خریداری کنند.

به گزارش روزگار خودرو، وی نوشت: به همین دلیل اجاره خودرو ساعتی شد.

اجاره خودرویی مثل پراید از ساعتی حدود 300 هزار تومان شروع می شود.

به گونه ای که بسیاری از افراد برای کسب درآمد خودروهای خود را اجاره می دهند تا از این حرکت سود ببرند

کار کرایه ماشین ساعتی / پراید 300 هزار تومان آمد!

220

منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1896189/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86