کاهش محدودیت کرونایی در چین بازار نفت را تکان داد/قیمت به بالاترین رقم ۳ هفته گذشته رسید


فارس نوشت:برنامه جدید کاهش محدودیت‌های کرونایی چین، کاهش تولید نفت و گاز آمریکا بر اثر سرما و نگرانی از کاهش تولید نفت روسیه، قیمت جهانی نفت را افزایش داد.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1712044/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86