کاهش ۸۳ درصدی بارش های پاییزی تهرانبه گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، فتوکیان، رییس گروه نیروگاه‌های برق آبی شرکت آب منطقه تهران اظهار داشت:

میزان حجم مخازن سد‌های تامین کننده آب تهران، ۳۳۶ میلیون متر مکعب است که سال گذشته این رقم ۴۱۵ میلیون متر مکعب بوده و کاهش ۷۹ میلیون متر مکعب داریم.

وی افزود: از ابتدای سال آبی، سه و هشت دهم میلی متر بارندگی را داشته ایم و در بلند مدت این رقم ۲۲ میلی متر بوده که ۸۳ درصد کاهش بارندگی را داریم.

رییس گروه نیروگاه‌های برق آبی شرکت آب منطقه تهران نصریح کرد: میزان بارندگی آبان ماه در حوضه آبریزی شرکت آب منطقه تهران، سه و هشت دهم میلی متر بوده که در بلند مدت این عدد ۱۳ میلی متر است و کاهش ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد.

فتوکیان ادامه داد: با توجه به اینکه سومین سال خشکسالی را پشت سر می‌گذاریم و همه هم میهنان عزیزیمان تا این لحظه با شرکت آب منطقه تهران همکاری کردند و در مصرف آب صرفه جویی داشتند تقاضا می‌کنیم این روند را ادامه بدهند تا بتوانیم این شرایط عبور کنیم.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-95/678765-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86