کاهش 4 درصدی عرضه گوشت قرمز از کشتارگاه ها در شهریور

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور 1402 با ماه مشابه سال 1401 نشان‌دهنده کاهش 32 درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار تولید گوشت در شهریور 1402 نسبت به ماه مشابه سال 1401 برای گوسفند و بره 43 درصد، برای بز و بزغاله 13 درصد، برای گاو و گوساله 25 درصد و برای گاومیش و بچه‌گاومیش 35 درصد کاهش، و برای شتر و بچه‌شتر 78 درصد افزایش داشته است.

وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور 1402 جمعاً 39٬559 تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور 1402 جمعاً 39٬559 تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2972733

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با 20٬943 تن، 52٫9 درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با  14٬464 تن، بز و بزغاله با  3٬174 تن، و سایر انواع دام با 978 تن، به‌ترتیب 36٫6 درصد، 8٫0 درصد و 2٫5 درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه شهریور  سال جاری توسط مرکز آمار ایران منتشر شد.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور 1402 نسبت به ماه قبل (مرداد) در حدود 4 درصد کاهش داشته است.