کتری و قوری؛ هدیه شورای شهر به زنی که نایب قهرمان آسیا شده! + فیلم

 با اینکه این ورزشکار در ویدیوی خود اشاره ای به نام شهرش نکرده، اما با توجه به حضور او در تیم استان البرز به نظر می‌رسد از سوی یکی از شورای شهر یکی از شهرهای این استان این هدیه به او اهدا شده است.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/718001-%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85