کجای دنیا ۱۷۱ درصد عوارض خودرو گرفته می‌شود؟!

برای خودروهایی با موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی تعرفه از ۷۱ به ۹۱، خودروهایی با موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی از ۹۱ به ۱۳۱، خودروهایی با موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی از ۹۶ به ۱۶۱ و برای خودروهای بالای ۳۰۰۰ سی سی به ۱۷۱ درصد افزایش یافته است.

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/722249-%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFدولت اگر می‌خواهد قیمت خودرو ارزان نشود به طور رسمی اعلام کند. علاوه بر این رقم قرار است چهار درصد عوارض گمرکی گرفته شود. در کجای دنیا ۱۷۱ درصد یعنی سه برابر قیمت ماشین عوارض گرفته می‌شود.