کدام ارزها از ابتدای سال بیشترین سقوط را در برابر دلار داشته‌اند؟

در غنا که در ابتدای سال هر دلار ۶ سدی ارزش داشت، اکنون قیمت هر دلار به ۱۴.۲۴ سدی رسیده که به معنای تقویت ۱۳۲ درصدی دلار در برابر پول این کشور است.

تولیدکنندگان عمده نفت و کشورهای دارای بانک مرکزی مستقل که نرخ بهره را قاطعانه افزایش داده‌اند، عموما وضعیت بهتری دارند.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-7/681147-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، دلار زیمبابوه از ژانویه تاکنون ۷۶.۷۴ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است.

در کوبا هم پزو ۵۶.۳۶ درصد در برابر دلار کاهش یافته است.

در این میان عملکرد ارزهای سدی در کشور غنا، پزو در کوبا و دلار در زیمبابوه نسبت به دیگر ارزها بسیار قابل توجه بوده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، قوی‌تر شدن دلار در طول سال، در حالی که سرمایه‌گذاران به سمت «پناهگاه امن» سنتی هجوم آورده‌اند، بر بسیاری از ارزهای بازارهای نوظهور تاثیر زیادی گذاشته است.