کدام استان ها دچار افت فشار گاز شدند؟/ درخواست مهم شرکت ملی گاز از مردم

شرکت ملی گاز از مردم خواست برای حفظ پایداری شبکه گاز در استان‌های شمالی کشور تا حد امکان مصرف خود را کاهش دهند.

بیشتر بخوانید:

بنا بر اعلام مدیرعامل شرکت ملی گاز، مصرف گاز خانگی در مقایسه با یکشنبه پانزده درصد افزایش یافته است‌. شرکت ملی گاز اعلام کرد مصرف گاز کشور به آستانه هشدار رسیده است.

۴۶۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1703824/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2