کدام کشورهای منطقه بالاترین رشد اقتصادی را در سال آینده خواهند داشت؟

این گزارش همچنین آورده که کشوری همانند اردن جز مناطق مطئمن از لحاظ نرخ تورم در خاورمیانه است.

در این گزارش احتمال داده شده است نرخ تورم در اردن در سال آینده به ۳.۵ درصد برسد و اقتصاد اردن نیز رشد ۲.۶ درصدی داشته باشد.

۴۶۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1705740/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF

بیشتر بخوانید:

لبنان نیز بالاترین سطح تورم در منطقه را دارد به گونه ای که تورم به ۱۶۷ درصد رسیده است و عربستان نیز کمترین احتمال تورم در اقتصاد منطقه با نرخ ۲.۸ درصدی را دارد.

بنابر گزارش واحد اطلاعات اقتصادی گروه اکونومیست تحت عنوان «خاورمیانه چشم اندازهای ۲۰۲۳»، کشورهایی نظیر ترکیه، عراق، امارات و قطر بالاترین رشد اقتصادی طی سال آینده را خواهند داشت.