کشف جهان های یخی پنهان در فضا

درهمین‌حال، مأموریت اروپا کلیپر ناسا که در سال ۲۰۲۴ پرتاب خواهد شد، انتظار می‌رود در آوریل سال ۲۰۳۰ به مشتری برسد و نزدیک به ۵۰ پرواز در مجاورت اروپا انجام خواهد داد و درنهایت به ۲۵ کیلومتری سطح ماه برسد. این دو مأموریت با یکدیگر می‌توانند برخی از بزرگ‌ترین اسرار سیاره مشتری و قمرها آن را افشا کنند.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-30/711416-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7

به گزارش اقتصاد آنلاین، فضاپیمای Juice حدود ۲۸ دقیقه پس از پرتاب از موشک آریان ۵ جدا شد. در طول ۱۷ روز آینده، Juice آرایه‌های خورشیدی، آنتن‌ها و سایر ابزارهای خود را به کار خواهد گرفت و پس از آن سه ماه آزمایش و آماده‌سازی ابزارها را انجام خواهد داد.

سفر فضاپیما کاوش به سیاره مشتری

Juice پس از گذشت هشت سال به مشتری، بزرگ‌ترین سیاره منظومه شمسی ما خواهد رسید. در طول سفر طولانی خود، فضاپیما ESA هنگام پرواز در کنار زمین، ماه‌ها و زهره از برخی تیرکمان‌های گرانشی استفاده خواهد کرد.

زمانی که این فضاپیما در ژوئیه سال ۲۰۳۱ به مشتری برسد، حدود سه سال و نیم را صرف گردش به دور غول گازی و سه قمر آن، یعنی گانیمد، کالیستو و اروپا خواهد کرد. در پایان مأموریت، Juice تنها بر چرخش به دور گانمید تمرکز خواهد کرد و به اولین فضاپیمایی تبدیل خواهد شد که تاکنون به دور یک ماه در خارج از منظومه شمسی می‌چرخد.

گانیمد، کالیستو و اروپا جهان‌های پوشیده از یخی هستند که ممکن است شامل اقیانوس‌های زیرسطحی نیز باشند که به‌طور بالقوه برای زندگی قابل سکونت هستند.