کفشی مناسب برای کسانی که دیابت دارند + فیلم

یک پزشک با حضور در برنامه «طبیب» درباره کفش مناسب افراد مبتلا به دیابت صحبت کرد. توصیه‌های این پزشک را در ویدئوی زیر می‌شنوید.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/666437-%DA%A9%D9%81%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

یک پزشک ویژگی‌های کفش مناسب برای افراد مبتلا به دیابت را تشریح کرد.