کل کل متین ستوده با آقای بازیگر بر سر قدشان! + فیلم

به گزارش اقتصادآنلاین، متین ستوده و بهرام افشاری بازیگر بلندقد سینما و تلویزیون در یک مراسم اکران فیلم شرکت کردند. کل کل این دو بازیگر قدبلند سوژه عکاسان شده است.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/690854-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85