کم نوسان و کم حجم تر از روزهای قبل / بازار سهام در تعادل

1 گزارش بازار بیست دوم اسفند

نقشه بازدهی بازارسرمایه

2 گزارش بازار بیست دوم اسفند

15 گزارش بازار بیست دوم اسفند


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-8/706510-%DA%A9%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84

اما هرچه از زمان آغاز بازار گذشت فشار عرضه روی بازار سهام بیشتر شد تا نهایت بازار سهام و شاخص های آن با کاهش اندک رو به رو شدند.

12 گزارش بازار بیست دوم اسفند

در ادامه به بررسی کامل بازار سهام می پردازیم:

عملیات بازار باز بانک مرکزی:

8 گزارش بازار بیست دوم اسفند

16 گزارش بازار بیست دوم اسفند

6 گزارش بازار بیست دوم اسفند

رویداد های مهم:

4 گزارش بازار بیست دوم اسفند

14 گزارش بازار بیست دوم اسفند

13 گزارش بازار بیست دوم اسفند

عرضه متنوع پتروشیمی ها:

عرضه شمش چادر ملو:

7 گزارش بازار بیست دوم اسفند

نکته مثبت این روزهای بازار وجود خریداران در منفی سهام می باشد به طوری که این روزها صف فروش سنگینی در بازار سهام حس نمی شود  و نقدینگی سهام حفظ می شود‌.

9 گزارش بازار بیست دوم اسفند

گزارش روزانه معاملات بورس کالا:

عرضه شمش فولاد خوزستان:

عرضه  تختال فولاد مبارکه اصفهان:

11 گزارش بازار بیست دوم اسفند

روند معاملات بازار سهام:

3 گزارش بازار بیست دوم اسفند

10 گزارش بازار بیست دوم اسفند

5 گزارش بازار بیست دوم اسفند