کنایه جدید همتی به شیوه حکمرانی در ایران

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،در این پست همتی تاکید کرده است :رشد،با فروش منابع طبیعی نیز تحقق می یابد
‏اما،توسعه اقتصادی،متضمن حرکت صعودی نظام اجتماعی ازنظر درآمد،سرمایه گذاری و بهره وری، همراه با تغییرات پیش رونده در ساختار اقتصادی و اجتماعی است،که متاسفانه در شیوه حکمرانی مورد توجه نیست.

٢٢٣٢٢٣


منبع: https://www.khabaronline.ir/live/1835306/%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86