کنایه سنگین همتی به مقصر دانستن ناآرامی ها در افزایش قیمت دلار!

به گزارش اقتصادآنلاین، عبدالناصر همتی ، رییس سابق بانک مرکزی در توییتر نوشت: گفته‌اند: (شوک دلار به دلیل ناآرامی‌ها بوده است). چونکه در دنیای موازی، تحریم ها خنثی و روزی ۲/۳ میلیون بشکه نفت صادر و ارز آن در دسترس است، کسری بودجه تامین شده، چاپ پول ۳۵٪ رشد نمی کند، جراحی اقتصادی هم موفق و تورم نزولی شده است! به قول آن خانم:لای!؟… نووو!!!

کنایه سنگین همتی به مقصر دانستن ناآرامی‌ها در افزایش قیمت دلار!


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/688622-%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1

دیروز رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفته بود: یک عامل بنیادی در التهاب برخی بازارها از جمله ارز در یکی دو ماه اخیر، اغتشاشات بود که با افزایش نااطمینانی، جریان سرمایه و اقتصاد کشور را هدف گرفت.