کنایه سنگین یک اقتصاددان به دولت رییسی/ دستت را از جیب بانک‌ها بردار، اتوماتیک‌وار تورم پایین می‌آید


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیامک قاسمی، کارشناس اقتصادی در تازه‌ترین یادداشت در فضای مجازی نوشت: دولت به دلیل کسری بودجه، دستش در جیب بانک‌هاست. بانک‌ها به دلیل ناترازی دستش در جیب بانک مرکزی است. بانک مرکزی با تورم دستش در جیب ملت است.

وی عنوان کرد: نکته خنده‌دار این است که دولت در نقش منجی، دنبال تنبیه بانک‌هاست! یکی نیست بگوید تو دستت را از جیب بانک‌ها بردار، اتوماتیک تورم میاد پایین!

کنایه سنگین یک اقتصاددان به دولت رییسی/ دستت را از جیب بانک‌ها بردار، اتوماتیک‌وار تورم پایین می‌آید

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/live/1870813/%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7