کیهان: دولت سیزدهم ۶۰ هواپیما وارد کرده، اما مردم هرچه تلاش می کنند بلیت مشهد پیدا نمی کنند!

این روزنامه در جای دیگری به نقل از یک مخاطب خود نوشت: از اول شهریور تاکنون هرچه تلاش می‌کنم از طریق سایت یا دفاتر فروش بلیط هواپیما برای مشهد تهیه بکنم موفق نمی‌شوم.

21302


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1809408/%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%DB%8C

گفتنی است مسئول سازمان هواپیمایی کشوری چند روز قبل عدد ۶۰ را نه فقط در باره تعداد هواپیما که در باره مجموع هواپیما و بالگرد بیان کرد و البته هیچ توضیحی در باره نوع هواپیماها و ظرفیت آنها نداد. هرچند که گفت فقط ۳۰ فروند از آنها عملیاتی شده.بعلاوه عدد ۲۵۰ مربوط به تعداد کل ناوگان هواپیمایی است، نه تعداد هواپیماهایی که وارد می شود.