گزارش بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی به رئیس جمهور ارائه شد- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم، گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی برای دوره منتهی به 31 خرداد ماه سال 1401 ( سه ماهه اول ) به منظور ارائه به کمیسیون های ذیربط در مجلس شورای اسلامی در خزانه داری کل کشور ( مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت ) تهیه و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رئیس جمهور ارسال شد.

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2777703

شایان ذکر است در اجرای این تکلیف قانونی مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت نسبت به راه اندازی سامانه مربوط در سال 1395 (در بستر شبکه دولت) اقدام و از این طریق با همکاری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها ، تاکنون بیش از 160 هزار فقره گزارش الکترونیکی فصلی (سه ماهه) و سالانه از دستگاههای اجرایی سراسر کشور (بیش از 4 هزار و 500 نقطه گزارشگری) دریافت شده است که بر مبنای آن بالغ بر  33 فقره گزارش جامع بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی در  مقاطع فصلی و سالانه تهیه و برای مراجع قانونی مربوطه ارسال شده است.

تهیه این گزارش در اجرای حکم بند ( ب ) ماده ( 1 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آیین نامه اجرایی آن انجام شده است.