گزارش روزانه بورس 27 شهریور/ کاهشی شدن شاخص کل با چاشنی کاهش نرخ ارزبازار سهام در سومین روز کاری هفته پیرو اخبار مربوط به انتقال منابع بلوکه شده به حساب بانک های ایرانی و کاهش نرخ ارز غیر رسمی، در نهایت با ریزش به کار خود پایان داد.


منبع: https://tn.ai/2957929