گزارش معاون وزیر اقتصاد از سه مالیات جدید/ لوکس‌سواران چقدر مالیات به دولت دادند؟

داوود منظور درباره میزان مالیات مربوط به خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس و خودروهای لوکس تصریح کرد: این موارد سه محور مالیاتی جدید بوده که در قوانین بودجه سه سال گذشته وضع و از سال گذشته این سه پایه مالیاتی آغاز و به نتایج خوبی در این زمینه رسیده ایم.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رییس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص میزان مالیات خودروهای لوکس گفت: مالیات حاصل از خودروهای لوکس قابل ملاحظه بوده و تاکنون بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان از خودروهای لوکس یا گران قیمت مالیات وصول شده است.

٢٢٣٢٢٣


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1678736/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AAرئیس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص میزان مالیات خودروهای لوکس بیان کرد: مالیات حاصل از خودروهای لوکس قابل ملاحظه بوده و تاکنون بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان از خودروهای لوکس یا گران قیمت مالیات وصول شده است.

مشروح سخنان داود منظور را اینجا بخوانید .