یک اختراع کاربردی برای کاهش مصرف انرژی + فیلم

به گزارش اقتصادآنلاین، فناوران یک شرکت دانش بنیان در خراسان شمالی دستگاه ذخیره ساز سرما را تجاری سازی کردند.

این دستگاه با استفاده از نوعی گاز و مخزنِ سیال نانُویی در ساعت های کم بار مصرف برق، انرژی و سرما را ذخیره می کند و در زمان های اوج مصرف برق، سرما را به محیط انتقال می دهد.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/716846-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85