یک میلیارد دلار ۳۳ تومنی بی مشتری ماند !به گزارش سروی چه میزان دلار در سامانه نیما معامله شد؟ س پول و سرمایه اقتصاد ۱۰۰ روز گذشته از مجموع عرضه ارز معادل یک میلیارد و ۲۷۳ میلیون دلار در سامانه نیما فقط ۱۶۱ میلیون دلار مشتری داشت و معامله شد.

بر این اساس، مجموع عرضه ارز در سامانه نیما (حواله) دیروز معادل یک میلیارد و ۲۷۳ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده در این سامانه معادل ۱۶۱ میلیون دلار بوده است.

طبق اعلام بانک مرکزی، مجموع معاملات یکشنبه گذشته (دوشنبه ۳۰ آبان ماه) در سامانه نیما معادل ۱۶۰ میلیون دلار بود.

همچنین در بازار متشکل ارزی (اسکناس) روز سه شنبه، ۱۴.۳۷ میلیون دلار با میانگین نرخ ۳۳ هزار و ۵۲۴ تومان و یک میلیارد و ۱۶۶ هزار یورو با میانگین نرخ ۳۴ هزار و ۳۸۰ تومان به صورت توافقی معامله انجام شد.

بیشتر بخوانید:

۲۲۰ ۴۶


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1698710/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DB%B3%DB%B3-%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF