یک کارگر عصر زندیه زندگی بهتری داشت یا کارگر عصر حاضر؟/ نگاهی به قیمت گوشت در دوره کریم خان + جدول

هل

۸۰ دینار

۱ زرع

۲۰ دینار

۱ من (به وزن شاه)

بسیاری عصر کریم خان را دوره ثبات سیاسی ایران می دانند. مع الوصف، باید به این توجه کرد که وضعیت اقتصادی در این دوره نیز بسیار رونق داشته است. رستم الحکما جزئیات خوبی را در این زمینه ذکر کرده است.

شلغم

۲۰ دینار

۶۰۰ دینار

آبغوره

۶۰۰ دینار

زمین مشجر معنّب (انگور)

۶۰۰ دینار

۲۰۰ دینار

ابریشم خام نتابیده

رب اناری

خز خوب

ذرت نانی

۴۰ دینار

۱ مثقال

۸۰ دینار

۱ زرع

لوبیا

۷۰۰ دینار

بادام

۱ طاقه

در جدول زیر قیمت کالاهای اصلی در دوره کریم خان زند ذکر شده است. اگر حقوق یک کارگر در آن عصر را روزانه ۳۰۰ دینار بدانیم و هر تومان را هم ۱۰هزار دینار بدانیم، خود مقایسه کنید که وضعیت زندگی یک کارگر ساده در آن عصر چگونه بوده است.

۱ من

شیره ی انگور خوب

۱ من (به وزن شاه)

۱ باب

۵۰۰ دینار

۱ عدد

بادنجان

گیلاس

برنج

گوشت گاو

۱ من

۵۰ دینار

۴۰۰ دینار

۱ من

۴۰ دینار

۷۰۰ دینار

۱ من

تخم مرغ

۱ مَن

۱ من (به وزن شاهی)

۱۵ دینار

شال رضایی اعلی

۳۵۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1707298/%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C

۸۰ دینار

۱۵ دینار

مسینه آلات

تنباکوی فارسی

۱۵۰ دینار

گوشت گوسفندی

۵ دینار

عسل

۱ من

قالی خوب

۱ عدد

۲۵ دینار

آهنینه آلات

مقدار

۵۰ دینار

۱ من

خرمای سیاه خوب

۱ تومان

۱۵ دینار

۱ من

شکر مازندرانی

قیمت

۱ من

ماست گاوی

۱۵ هزار د ینار

۱ من

۱ راس

۱۰ تومان

۳۰۰ دینار

هلوی احمر وسط

۱ من

کاهو

۱۵۰ دینار

سیب احمر خوب

۲۰ دینار

هندوانه خوب

۱ من

۱ من

۱ من

۱۰ دینار

توت سفید

۱ جریب ساده

۱ من

خر مصری

۱ جامه وار

سبزی خوردنی

۱ من

۲۵ دینار

۲ تومان

۱ راس

۶۰۰ دینار

۱ من

نمک

۱۳۰۰ دینار

قهوه

نخود

کدو

عدس

بد نیست در این گزارش مروری بر وضع زندگی اقشار متوسط و کارگر جامعه در عصر کریم خان زند داشته باشیم.

۱۵ هزار دینار

۱ من

۱ شیشه

زمین (معمولی)

۱ من

۱ من

۱ من

۵۰ دینار

۱۰ دینار

۲۰۰ دینار

۶۰۰ دینار

۱ عدد

۱ عدد

پیاز

۱ من

۵۰ دینار

خیاز چنبر

۶۰ دینار

۱ راس

کفتربچه

۱ تومان

زردچوبه

مروری بر قیمت گوشت و مسکن در عصر کریم خان زند/ یک کارگر عصر زندیه زندگی بهتری داشت یا کارگر عصر حاضر؟ + جدول

پنیر قالبی

۴۰ دینار

گاو

۲۵۰۰ دینار

۵۰ دینار

باقلا

بیشتر بخوانید:

۶۰۰ دینار

۱ من

۱ من

هیزم

جو

حنای خوب

۱۰ دینار

۲ هزار دینار

۱ بسته

۱ من (به وزن شاه)

۲۰ تومان

گوسفند نر فربه

۱ من (به وزن شاه)

فلفل

۵۰ دینار

۱۶۰ دینار

صابون

۱ قالب

در کتاب رستم التواریخ دستمزد روزانه یک کارگر ساده در ابتدای عصر قاجار و عصر کریم خان زند برابر با ۳۰۰ دینار یعنی یک سوم قران بوده است.

۱ من

۵۰ دینار

نام کالا

۱ من

۱ عدد

۱ مثقال

اسب خوب

۷۰۰ دینار

۶۰ دینار

۱ راس

۱ من

به‌خوبی می‌توان دریافت که حاکم زند توانست ایران را پس از یک دوره آشوب نظم داده و مجددا آن را به ثبات برساند.

۱ من

۱ جریب

آبلیمو

۶۰۰ دینار

در اسناد تاریخی رومی معمولا جزئیات زندگی در اعصار گوناگون ذکر شده است اما اسناد تاریخی فارسی معمولا از این جزئیات خالی است. با این حال، برخی مورخان به این جزئیات پرداخته اند. رستم الحکما در کتاب خود رستم التواریخ قیمت اجناس گوناگون و حقوق کارگران در عصر زندیه و قاجاریه را ذکر کرده است.

۱ من

۱ من (به وزن شاه)

گندم

۱ من

خانه

روغن خوراکی

۵ دینار

۱ من

آلبالو

۱۰۰ دینار

۱ عدد

گلیم خوب

۱ من

مرغ فربه خانگی

انگور

۱ بسته

گلابی خوب اردلانی

۱ شیشه

در آن دوره، درآمد یک فرماندار یا حاکم، سالانه ۱۰۰ تومان بود. هر تومان برابر با ۱۰قران بود و هر تومان طلا نیز برابر با ۱۰هزار دینار می شد. اما نباید فراموش کرد که کارگر ساده آن روز، یعنی کسی که کمترین دستمزد را می گرفت و روزانه حدود ۳۰۰دینار درآمد داشت، می‌توانست از پس تامین هزینه زندگی خود در صورت کار کردن بر آید.

۸۰ دینار

۲۰ دینار

۱ من

۱ تومان

۴۰۰ دینار

۲۰ دینار

زعفران

۲۰ دینار

۱ من

آلوقیسی

۲۰۰ دینار