۱۰ راهکار کنترل و درمان‌ بی اختیاری ادرار + عکس

درمان بی‌اختیاری ادرار به نوع بی‌اختیاری ادرار و میزان شدت علائم بستگی دارد. برای درمان بی‌اختیاری ادرار، پیش از درمان با دارو یا عمل جراحی، ابتدا روش‌های تغییرات سبک زندگی، ورزش کردن و تمرین کنترل مثانه امتحان می‌شوند. در این اینفوگرافی بهترین راهکارهای کنترل و درمان‌ بی‌اختیاری ادرار را آورده ایم.

درمان+بی+اختیاری+ادرار


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-197/668522-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%DA%A9%D8%B3