25 جلد گزارش زیست محیطی برای سد چمشیر وجود داردیک کارشناس ژئوفیزیک گفت: 36 درصد از مخزن سد روی سازند گچساران قرار گرفته اما ممبر نمکی این سازند در محل سد نه تنها هیچ رخنمونی ندارد، بلکه تا عمق بالای 300 متری نیز خبری از نمک نبوده و شور شدن آب مخزن مسئله‌ای منتفی است.


منبع: https://tn.ai/2818226