25.7 هزار هکتار گلخانه به زودی افتتاح می شود


به گزارش خبرگزاری تسنیم محمد مهدی برومندی معاون وزیرجهادکشاورزی اظهارداشت: مگاپروژه هایی در بخش باغبانی در حوزه گلخانه ها داریم  به طوری که اکنون 25 هزار و 700 هکتار گلخانه در استان های مختلف در حال اجراست که  به ترتیب در سفرهای رییس جمهوری بهره برداری می شوند.

وی گفت: کشور ما در واقع مزیت های فراوانی در حوزه گیاهان دارویی دارد اکنون 2300 گونه گیاه دارویی در ایران داریم که در دو تا سه سال اخیر به ویژه در دولت سیزدهم توجه ویژه ای به گیاهان دارویی شده است.

وی اضافه کرد: تقریبا 251 هزار هکتار اراضی کشور را تحت کشت گیاهان دارویی داریم و در استان های مختلف روی این مسئله کار می شود حدود 400 هزارتن انواع گیاهان دارویی در کشور در حال تولید است.

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/3034815