4 میلیون قوطی شیرخشک از ترکیه وارد شد

تحویل‌زاده گفت: در صورت عدم اختصاص ارز به واردات مواد اولیه تا دو ماه آینده با بحران تولید شیر خشک در کشور مواجه خواهیم بود.

انتهای پیام/

هانی تحویل‌زاده رئیس تولیدکنندگان انجمن شیر خشک نوزاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: 6 ماه است که ارز برای واردات شیر خشک اختصاص نیافته است این اتفاق باعث تعطیلی برخی از واحد های تولیدی شیرخشک و تعطیل شدن برخی دیگر از آنها در ماه های آینده می‌شود.

وی اظهار داشت:  در حال حاضر مردم برای دریافت شیرخشک باید به سامانه اختصاص یافته و از طریق ثبت کد ملی شیر خشک دریافت کنند اما ظرفیت تولید داریم و به راحتی می توانیم آن را در داخل تولید کنیم.

رئیس تولیدکنندگان انجمن شیرخشک نوزاد ادامه داد: در سال قبل 61 میلیون عدد قوطی شیر خشک نوزاد در کشور تولید شده است و کمبودی وجود نداشت و در 15 سال گذشته حتی یک قوطی شیر خشک به کشور وارد نشده است و حتی  به عراق افغانستان و لبنان صادرات داشتیم.

رئیس تولیدکنندگان انجمن شیر خشک نوزاد با بیان اینکه واردات در مقابل تولید داخلی ارز بری 3 برابری دارد، ادامه داد: ظرفیت کارخانه های شیر خشک در کشور 117 میلیون عدد و تقریبا دوبرابر نیاز کشور است.

وی افزود: درحالی که برای واردات محصول نهایی و شیرخشک آماده ارز اختصاص یافته است اما برای واردات مواد اولیه تولید ارز اختصاص نمی‌یابد.

 


منبع: https://tn.ai/2973073

وی افزود:به تازگی نیز 4 میلیون قوطی شیرخشک از ترکیه به ایران وارد شده است و فراخوان برای واردات سی میلیون قوطی شیرخشک وجود دارد درحالی که قبلا اعلام شده بود واردات مقطعی است.

رئیس تولیدکنندگان انجمن شیر خشک نوزاد گفت: با توجه به اینکه به واردات شیرخشک آماده و مواد اولیه، ارز 4200 تومانی اختصاص داده می شود، تولید این محصول در کشور به صرفه نیست و قابلیت رقابت خود را از دست داده است.

تحویل‌زاده اظهار داشت:  وعده داده شده است که تا یک ماه آینده مشکل کمبود شیرخشک در بازار حل شود اما برای جبران کسری از محل واردات اقدام شده است.