تحلیلی بر اقتصاد کلان باز جدید

همچنین برای ارزیابی و سنجش تعمیق مالی معیارهای مختلف وجود دارد که در پژوهش حاضر سه معیار نسبت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و نسبت سپردهگذاری بلندمدت سیستم بانکی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، به عنوان شاخصهای تعمیق مالی در نظر گرفته شده… ادامه خواندن تحلیلی بر اقتصاد کلان باز جدید

دانلود مقاله اقتصاد سیاسی رسانهها

مهم ترين عاملي كه بر محتويات رسانه ها تأثير مي گذارد مالكيت رسانه ها است و نياز رسانه ها به منفعت شديداً بر فعاليت خبري و محتواي كلي آنها تأثير مي گذارد . مكتب اقتصادي سياسي رسانه ها از جمله مكاتب انتقادي است كه تحت تأثير آراي انديشمنداني چون (هربرت شيلرودالاس اسمايت) از دهه1970 ميلادي… ادامه خواندن دانلود مقاله اقتصاد سیاسی رسانهها

چگونه اوراق مسکن بخریم؟

تا زمستان سال گذشته تنها بانک مسکن بود که اوراق تسهیلات را در ازای سپردههای ممتاز جذب شده منتشر میکرد و این اوراق که هر فقره از آنها حق تقدم اخذ ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات مسکن را به خریدار میدهد، با نماد «تسه» در بازار رسمی فرابورس مبادله میشد. هر برگه از این اوراق به… ادامه خواندن چگونه اوراق مسکن بخریم؟

طرح مسکن ملی چیست و چه چیزهایی در مورد آن باید بدانید؟

بهروزرسانی ۷ مرداد ۹۹ | آنطور که عضو شورای فقهی بانک مرکزی به خبرگزاریها گفته، تصمیم اولیه درباره نوع قرارداد وام ودیعه مسکن اصلاح شد تا مشکل فقهی و ابهامی که درباره حرام و حلال بودن این وام مطرح شده بود، برطرف سایت economymag شود. در زمینه این شاخص ، متوسط بالاترین قیمت یک مترمربع… ادامه خواندن طرح مسکن ملی چیست و چه چیزهایی در مورد آن باید بدانید؟

اسنودون، برایان؛ وین، هاوارد آر (2022)

تولید کلان اقتصادی معمولاً با تولید ناخالص داخلی (GDP) یا یکی از حساب های ملی دیگر اندازه گیری می شود . با این حال، فریدمن در توانایی دولت برای “تنظیم دقیق” اقتصاد با سیاست پولی تردید داشت. لوکاس همچنین نقد تاثیرگذاری بر مدل های تجربی کینزی داشت. قانون اوکون نشان دهنده رابطه تجربی بین بیکاری… ادامه خواندن اسنودون، برایان؛ وین، هاوارد آر (2022)

اصطلاحات رایج انگلیسی در بازرگانی – ۳۰ عبارت مهم با معنی

این دیکشنری، جامعترین منبع برای یادگیری واژهها و اصطلاحهایی است که در زمینه بازرگانی سایت economymag به کار میرود. تاکنون کتابهای زیادی در مورد اصطلاحات رایج انگلیسی در بازرگانی منتشر شدهاند که هر یک با رویکردی متفاوت، واژهها و اصطلاحات کاربردی را به زبانآموزان ارائه کردهاند. با توجه به اهمیت رو به رشدِ بخشِ مالی… ادامه خواندن اصطلاحات رایج انگلیسی در بازرگانی – ۳۰ عبارت مهم با معنی

آموزش مهم ترین اصطلاحات اقتصاد کلان

اولین بار این این معیار توسط کورادو جینی متخصص آمار در سال ۱۹۱۲ معرفی شد. اولین بار قانون پرداخت مالیات در مصر وضع شد که به حدود ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد باز میگردد. اگر ۱۰۰هزار تومان پول را در حساب سپرده کوتاهمدت بگذارید، با وجود ۷ درصد سود، در پایان یک سال… ادامه خواندن آموزش مهم ترین اصطلاحات اقتصاد کلان

شاخصهای مهم در عرصه اقتصاد کلان

عکس زیر همبستگی بین تورم و قیمت مصرفکننده (هسته) را نشان میدهد. عکس بالا بهصورت کلی آمار بیکاری را نشان میدهد، عکس پایین به تفکیک جنسیت(مرد،زن) از همان بازه تاریخی را نشان میدهد. تک بعدی به مسائل پیرامون خود نگاه نکنید، در بازار رمزارزها بعضیها فقط بهصورت تکنیکالی رمزارزها را رصد میکنند و همهی اتفاقات… ادامه خواندن شاخصهای مهم در عرصه اقتصاد کلان

آیتالله خامنهای: آمارهای اقتصاد کلان ایران خرسند کننده نیست

به دلیل این «چسبندگی» عوامل اقتصاد کلان، دولت میتواند شرایط اقتصاد کلان را از طریق سیاستهای مالی و پولی بهبود بخشد. تئوری اقتصاد کلان همچنین میتواند به کسبوکارها و سرمایهگذاران فردی کمک کند تا از طریق درک دقیقتر اثرات روندها و سیاستهای اقتصادی گسترده بر صنایع خود، تصمیمهای بهتری در جهت پیشرفت آنها اتخاذ کنند.… ادامه خواندن آیتالله خامنهای: آمارهای اقتصاد کلان ایران خرسند کننده نیست